ජනාධිපති කාර්යාලයට කොකා පෙන්නලා රට යන්න ගිය ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට තහනමක්

  • By editor
  • October 2, 2023
  • 0
  • 318 Views

මහා භාණ්ඩාගාරයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් යාමට උත්සාහකල විදෙස් සංචාරයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නතර කිරීමට ජනාධිපති කාර්යාලය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ පසුගිය දිනවල රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්‍යාවශ්‍ය නොවන විදේශ සංචාර සියල්ල ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය විසින් අත්හිටුවා තිබියදී රුපියල් ලක්ෂ 14ක වියදමක් දරමින් මෙම පිරිස විදේශගත වීමට නියමිතව තිබීම හේතුවෙනි.

මෙම පිරිස මොරොක්කෝවේ Marrakesh නුවර පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්ෂික සමුළුව සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතව සිට ඇත.

සියල්ල සකස්කර අවසන් අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලීම් කර තිබියදී එය අතවශ්‍ය ගමනක් නොවන බැවින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය විසින් එම සංචාරය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *