ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය බොරු කියනවා – රොෂාන් රණසිංහ 

  • By editor
  • November 14, 2023
  • 0
  • 124 Views

මින්පසු අතුරු කමිටු පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් තීරණය කළැයි  ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනය අසත්‍ය බව ක්‍රීඩා ඇමැති රොෂාන් රණසිංහ මහතා සඳහන් කර තිබේ.

ඒ ආකාරයට කිසිදු සාකච්ඡාවක් කැබිනට් හමුවේ දී සිදු නොවූ බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් එම නිවේදනය නිවැරදි කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවට පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීමට අදාළ කටයුතු මෙහෙයවීම හා ‍ක‍්‍රිකට් තරගාවලි ලංකාවට අහිමි වීමේ අවදානම් පවතින්නේ නම් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තීරණ ගැනීමේ බලය ක්‍රිකට් සඳහා පත් කර ඇති අමාත්‍ය අනුකමිටුව වෙත පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කල බවයි.

එසේම ඉදිරියට අතුරු කමිටු පත් කරන්නේ නම් ඒ සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය අත්‍යවශ්‍ය බව තීරණය වූ බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය එම නිවේදනයේ දක්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *