ජයවර්ධනපුර රෝහල පෞද්ගලිකරණය කරන්න යෝජනාවක්

  • By editor
  • June 22, 2023
  • 0
  • 84 Views

කොළඹ ජයවර්ධනපුර රෝහල තුළ පවතින ගැටලුවට එකම විසඳුම එය පුද්ගලීකරණය කිරීම බව පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ දී එම රෝහලේ සභාපති ධුරය දැරූ මහාචාර්ය එස්.ඩී. ජයරත්න සඳහන් කර ඇත.

කෙසේවෙතත් එම ප්‍රකාශයට විරෝධය පළකරමින් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය රෝහල් පරිශ්‍රය විරෝධතා පෝස්ටර් අලවා තිබු අතර ඒ හේතුවෙන් ඔහු එම රෝහලේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *