ජලය නැතිව රෝහලක් අසීරුවේ

  • By editor
  • October 11, 2023
  • 0
  • 123 Views

බගවන්තලාව ප්‍රාදේශිය රෝහලට දින දෙකක් තිස්සේ පානිය ජලය නොලැබිම නිසා රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගින් මෙන්ම වෛද්‍යවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැඩි අපහසුතාවයට පත් වි ඇති බව වාර්තා වේ.

බගවන්තලාව කොටියාගල රක්ෂිතයේ සිට කිලෝමිටර් 05 ක් පමණ දුරට නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව විසින් ජල නල යොදා කිසිදු පිරි පහදුවකින් තොරව බගවන්තලාව නගරයට ජලය ලබා ගන්නා නල පද්ධතිය හරහා බගවන්තලාව ප්‍රාදේශිය රෝහලටද ජලය නිකුත් කරන බවත්, ඒ සදහා වාර්ෂික බිල්පතක්ද මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ප්‍රාදේශිය සභාව වෙත ගෙවන බවයි දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන මෙම රෝහලට දින දෙකක් තිස්සේ රෝහලට ජලය නිකුත් නොකිරිම නිසා සනිපාරක්ෂක කටයුතු සදහා අවශ්‍ය ජලය නිවාස වලින් ගෙන්වා ගැනිමට සිදු වි ඇති බව එම රෝහලේ නේවාසික රෝගීන් සදහන් කරයි.

නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාවේ නිලධාරින් සදහන් කරන්නේ බගවන්තලාව ප්‍රාදේශියට පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා බගවන්තලාව නගරයට ජලය ලබා ගන්නා ජල ටැංකියේ වැලි පිරි ඇති බවත්, ඒවා ඉවත් කරන තෙක් ජලය නිකුත් කිරිම අපහසු බවත් , ජල ටැංකියේ තැන්පත් වි ඇති වැලි සහ කැඩිගොස් ඇති ජල නල අලුත්වැඩියා කිරිම සදහා තම ප්‍රාදේශිය සභාවේ සේවකයින් යොදවා ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *