ජී. එල් ගෙන් පොහොට්ටුවට නඩු!

  • By editor
  • April 20, 2023
  • 0
  • 84 Views

මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් විසින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබන සෙනසුරාදා (22) පැවැත්වීමට නියමිත මහ සභා රැස්වීමේ නීත්‍යානුකූලභාවය අභියෝගයට ලක්කරමින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව එම පක්‍ෂයට දැනුම්දී තිබේ.

එම මහ සභාවේදී ගන්නා තීරණ වලංගුභාවයෙන් තොර, ශූන්‍ය සහ ක්‍රියා විරහිත යන පදනම මත සුදුසු අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා වැඩි දුරටත් දැනුම් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහා සභා රැස්වීම බත්තරමුල්ල, නෙළුම් මාවතේ සෙනසුරාදා පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, නීතිඥා සාගර කාරියවසම් විසින් පසුගිය 11 වැනිදා මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතාට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *