ජෙරම් ප්‍රනාන්දු යළි වැඩ අරභයි

  • By editor
  • June 7, 2023
  • 0
  • 89 Views

‘මිරැකල් ඩෝම්’ ආයතනයේ නැවතත් දේවමෙහෙයන් ක්‍රියාත්ම කිරීම ආරම්භ කර ඇතැයි පූජ්‍ය බලංගොඩ කස්සප හිමියෝ සඳහන් කරති.

ජෙරම් ප‍්‍රනාන්දු දේවගැතිවරයා විදේශයක සිටියද සිටියදී ඔහුගේ බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනා විසින් එම දේව මෙහෙයයන් මිරකල් ඩෝමයේ සිට මෙහෙයවමින් ඇති බවද උන්වහන්සේ පැවසූහ.

ඒවායේ දර්ශන දේවගැතිවරයා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදාහැර ඇති බවද පැවසූ කස්සප හිමියන් මේ උත්සාහ දරන්නේ දේවගැතිවරයා හොර රහසේ ලංකාවට පැමිණ සුපුරුදු ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට බවත් සඳහන් කළහ.

ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු දැන් මෙරට අධිකරණයට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් බවත් ඔහුගේ දේශනාව වාරණය කිරීමට කටයුතු කල යතු බවත් උනවහන්සේ වැඩිදුඅරටත් සදහන් කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *