ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට 

  • By editor
  • December 1, 2023
  • 0
  • 81 Views

දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට යන තිබේ.

අද දෙවන දිනට ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා එම දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණි අවස්ථාවේ මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ආගමික නොසන්සුන්තාවයක් ඇතිවන ආකාරය ප්‍රකාශ නිකුත් කළැයි ඔහුට එරෙහිව චෝදනා වී තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *