ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ පිපිරීම්

  • By editor
  • March 18, 2024
  • 0
  • 93 Views

අනුරාධපුර ජේතවනාරාම ස්ථූපයේ හතරැස් කොටුවේ සිට පහලට සතර දෙසය පිපිරීම් දක්නට ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ සදහා තාවකාලික පැලැස්තර විසඳුම් ලබා නොදී ස්ථිරසාර විසඳුමක් මේ සඳහා ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා හෝ මැදිහත් වන ලෙසට ජනතාව ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ “පටි ධාතුව” තැන්පත් කර ඇති මෙම ස්ථූපය මහසෙන් රජ දවස ක්‍රිස්තු වර්ෂ හතරවන සියවසේ දී ජේතවනාරාමය ඉදිකර ඇත.

එය උසින් අඩි 400ක් ලෙස දැක්වේ. සංස්කෘතික අරමුදල 1982 වසරේ ආරම්භ කරන ලද්දේ ද ජේතවනය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි. මේ ස්ථූපය ලෝක උරුම ස්ථාන අතරින් සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිකර ගනියි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *