ටයිටන් සබ්මැරීනයේ ඔක්සිජන් අවසන්

  • By editor
  • June 22, 2023
  • 0
  • 110 Views

ටයිටැනික් නෞකාව සොයා ගොස් අතුරුදහන් වූ ටයිටන් සබ්මැරීනය සතුව තිබූ ඔක්සිජන් සංචිතය මේ වන විට අවසන් වී ඇතැයි එහි මෙහෙයුම් කණ්ඩායම් සඳහන් කරයි.

මේ වනතෙක් කිසිදු සුබවාදී තොරතුරක් වාර්තා වී නැති නමුත් එය සෙවීමේ මෙහෙයුම් මේ වන විටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ටයිටැනික් නෞකාව නැරඹීම සඳහා ධනපතියන් පස්දෙනෙකු සමග මෙම සබ්මැරීනය ගමන් කර තිබින.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *