ටෙලිකොම් බිදවැටුණට විධායක නිලධාරීනී ඉල්ලා අස්වෙයි

  • By editor
  • November 20, 2023
  • 0
  • 73 Views

ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙලිකොම් දැවැන්තයා වන Optus හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරිය ඉල්ලා අස්වී තිබේ. 

Kelly Bayer Rosmarin නම් එම නිලධාරීවරිය, සමාගම සඳහා වසර තුනක  අධීක්‍ෂණ කාර්යයක්  සිදුකළ නමුත් අවුල් සහගත බවට චෝදනා ලැබුවාය.

ඔස්ට්‍රේලියානුවන් අඩකට පමණ බලපෑම් එල්ල කළ අන්තර්ජාල පද්ධති ඇනහිටීම ඇගේ ඉල්ලා අස්වීමට ආසන්න හේතු වී තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇය කියා සිටියේ “සමාගමට සේවය කිරීම ගෞරවයක්” වන නමුත් දැන් තමා ඉල්ලා අස්වීම සුදුසු බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *