ඩයනා ගමගේ හිස මුඩු කරයි – ඉන්දීය සිනමාවෙන් කරළියට

  • By editor
  • December 22, 2023
  • 0
  • 166 Views

ඉන්දීය චිත්‍රපටයක රංගනයේ යෙදීම සදහා සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මිය තෝරාගෙන ඇත.

මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් ලෙසින් ඇය මෙලෙස රංගනයේ යෙදෙන අතර ඒ සඳහා ඇය හිස මුඩු කරනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

මෙම චිත්‍රපටය ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා මිත්‍ර සම්බන්ධතා උදෙසා නිර්මාණය කරනු ලබන බෞද්ධ තේමාවක් සහිත එකකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *