ඩලස් – අනුර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

  • By editor
  • August 26, 2023
  • 0
  • 153 Views

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂ කාර්යාලයේ දී ඩලස් අලහප්පෙරුම ප්‍රමුඛ නිදහස ජනතා සභාවේ මන්ත්‍රවරු පිරිසක් සහ අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රමුඛ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු සාමාජිකයන් සමඟ අද (25) විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

ඒ අනුව නිදහස ජනතා සභාවේ ඩලස් අලහප්පරෙුම, ඩිලාන් පෙරේරා, මහාචාර්ය චරිත හේරත් යන මහත්වරුන් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇතුළු පක්ෂ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු අතර මෙම සාකච්ඡාව පවත්වා තිබිණි

ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම මැතිවරණ කල් දමන බවත් ඊට එරෙහිව ගත යුුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *