ඩලස් පිලේ වසන්ත ඖෂධ ගැන බොරු කියයි

  • By editor
  • October 24, 2023
  • 0
  • 210 Views

Total Parenteral Nutrition නැමැති ආමාශ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්යේ දුර්වලතා සදහා ලබා දෙන පෝෂණ ඖෂධය රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් ආනයනය කර පෞද්ගලික සමාගමකට අලෙවි කර ඇති බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර කර ඇති ප්‍රකාශය සාවද්‍ය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති වෛද්‍ය යු ඒ මෙන්ඩිස් නිකුත් කල නිවේදනයක සදහන් වන්නේ සංස්ථා ආනයනය කරන ඖෂධ වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයකට අලෙවි නොකරන බවයි.ඖෂධ රාජ්‍ය ඔසුසල ජාලය මගින් අලෙවි නියෝජිතවරු මාර්ගයෙන් පමණක් අලෙවි කරන බව සභාපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රකාශ කරන SLIM Pharmaceutical සමාගම වෙත ඖෂධ අලෙවි නොකල බවත් එම සමාගම අලෙවි නියෝජිතයකු ලෙස කටයුතු නොකරන බවත් රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පෙන්වා දෙයි.

හදිසි මිලදී ගැනීම් වලට අදාල ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඖෂධ නිෂ්පාදන නියාමන හා සැපයිම් අංශය මගින් සිදු කරන අතර රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව එම ඖෂධය ඇනවුම් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට සැපයීම පමණක් සිදු කරනු ලබයි.හදිසි මිලදී ගැනීම් වලට ඉදිරිපත්වන මිල ගණන් සමාන්‍ය මිලදී ගැනීම් සදහා ඉදිරිපත් වන මිල ගණන් වලට වඩා වැඩි වෙයි.මෙම ඖෂධය සාමාන්‍ය මිලදී ගැනීම් වන අතර එම මිලටම එම ඖෂධය සමාගමට අලෙවි කර ඇති බවට මන්ත්‍රීවරයා කල ප්‍රකාශය කරුණු නොදැනුවත්ව කල ප්‍රකාශයක් බව සංස්ථාව නිකුත් කල නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මගහරිමින් මිලදී ගැනීම් කරන ලෙසට උපදෙස් හෝ යොමු කිරීම් කරමින් සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ලිපියක් යොමු කර ඇති බවට මන්ත්‍රීවරයා කල ප්‍රකාශය සාවද්‍ය බව සභාපති වෛද්‍ය යූ .ඒ මෙන්ඩිස් පෙන්වා දෙයි.මන්ත්‍රීවරයා නිසි පරිදි කරුණු වටහා ගෙන නොමැති බවක් ඔහු වෙත ලබා දුන් සාවද්‍ය කරුණු මත මෙම ප්‍රකාශය සිදු කර ඇති බවත් සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙයි.

මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් SLIM Pharmaceutical සමාගම අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පැමිණිල්ලක්ද ගොනු කර තිබේ.ඒ විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලමිනි.රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනයද මේ සමග අමුණා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *