ඩෙංගු පරීක්ෂණයෙන් හොරා කෑ රෝහල්වලට වැඩ වරදී – රෝහල් ලයිස්තුව මෙන්න

  • By editor
  • March 24, 2023
  • 0
  • 108 Views

ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය සහ පූර්ණ රුධිර ගණන පරීක්ෂණය සඳහා උපරිම මිල ඉක්මවා රෝගීන්ගෙන් ගාස්තු අය කල කොළඹ අවට පුද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර මධ්‍යස්ථාන 8 කට එරෙහිව අධිකරණය මගින් රුපියල් ලක්ෂ 55 ක දඩයක් නියම කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික් වැටලීම් ඒකකය මගින් එම ආයතන වලට එරෙහිව නඩු පවරා තිබිණි

මෙසේ නඩු පවරා ඇති රෝහල් මෙසේය.

වින්සෙත රෝහල, කොළඹ 10

New Delmon Hospital

Western Hospital

CDEM hospital

Health Scan pvt ltd

Asia Hospitls

AN hospital

Health line medical

ඩෙංගු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව නියමිත මිල වන රුපියල් 1200 ඉක්මවා රු.3000 ආසන්න වන තෙක් වැඩිපුර විවිධ මුදල්ප්‍රමාණයන් ලබාගෙන තිබීම හා පූර්ණ රුධිර ගණන පරීක්ෂණය සඳහා රුපියල් 400 නියමිත මිල ඉක්මවා රුපියල් 1000 ආසන්න වන තෙක් වැඩිපුර විවිධ මුදල් ප්‍රමාණයන් ලබාගෙන පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් නිකුත් කළ 2186/17 දරණ ගැසට් නිවේදනය උල්ලංඝනය කර තිබූ බව එම වැටලීම් වලදී අනාවරණය විය

අලුත්කඩේ සහ නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ මගින් එකී දඩ මුදල් නියම කෙරිණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *