තනි රෝදෙන් රේස් පැද්දට අධිකරණයෙන් ලැබුණ දඩුවම

  • By editor
  • September 7, 2023
  • 0
  • 317 Views

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේ ජනාකීර්ණ මාර්ගයක නති රෝදයෙන් යතුරු පැදිය පැදීමේ වරදකට විත්තිකරුවකුට අධිකරණය විසින් රුපියල් එක් ලක්ෂ තිස් දහසක දඩයක් නියම කර තිබේ.

එසේම එම දඩ මුදල නොගෙවන්නේ නම් මාස 20ක ලිහිල් දඬුවමක් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසද අධිකරණයෙන් නියම වී තිබේ.

නති රෝදයෙන් යතුරු පැදිය පැදීමේ වරදක් කර ඇති බවට ඔහුට විරුද්ධව පොලිසිය විසින් අධිකරණය නඩු පවරා තිබූ අතර විත්තිකරු වරද පිළිගනු ලැබීය.

එමෙන්ම විත්තිකරුට වසර දෙකක් ගතවන තුරු රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට නුසුදුසු පුද්ගලයකු බවට ද අධිකරණයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *