තමිල්නාඩුවේ වේලක්කන්නි මාතා බැසිලිකා සිද්ධස්ථානයේ ශාඛවක් ලංකාවට

  • By editor
  • July 30, 2023
  • 0
  • 159 Views

අති දුෂ්කර වටපිටාවක උච්චමුනෙයි ජනතාවට තම අනාගතය පිළිබඳව සුබවාදී බලාපොරොත්තුවක් පසුගියදා ඇතිවුණි.

ඒ, වසරකට මිලියන ගණනක බැතිමතුන් පිරිසක් වන්දනාවේ යෙදෙන ලෝක ප්‍රකට තමිල්නාඩුවේ වේලක්කන්නි මාතා බැසිලිකා සිද්ධස්ථානයේ ශාඛාවක් එහි ස්ථාපිත කිරීමය. 

ධීවර බෝට්ටු පෙරහරින් දේවස්ථානය වෙත රැගෙන ආ වේලක්කන්නි මාතා ප්‍රතිමාව එහි තැන්පත් කිරීමෙන් පසු හලාවත පදවියේ රදගුරු අතිඋතුම් වැලන්ස් මෙන්ඩිස් හිමියන්ගේ අතින් දේවස්ථානය විවෘත කෙරුණි.

දිව්‍ය පුජාව අවසානයේ තමිල්නාඩුවේ වේලක්කන්නි දේවස්ථානයෙන් රැගෙන ආ විශේෂ ප්‍රතිමාවෙන් ජනතාව ආසිරි ගැන්වීය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ලෝක ප්‍රකට තමිල්නාඩුවේ වේලක්කන්නි මාතා බැසිලිකා සිද්ධස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ගරු ඉරුදේරාජ් පියතුමන්ද සහභාගීවී සිටීම විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *