ත්‍රිකුණාමල වෙරළට විදේශීය කසළ

  • By editor
  • January 10, 2024
  • 0
  • 122 Views

ත්‍රිකුණාමලය වෙරළ තීරයට අද උදෑසන කසල තොගයක් ගොඩ ගසා ඇත. එම කසළ විදේශීය කසළ බවට වාර්තා වේ.

ඊට අදාළ ඡායාරූප පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *