ත්‍රිකුණාමල සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂගේ හෙලුව දිග හැරේ….

  • By editor
  • March 31, 2023
  • 0
  • 279 Views

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂතුමිය ආයතනයේ භාවිතයට ගත හැකි අලුත් උපකරණ භාවිතයට නුසුදුසු බව පවසා වෙන්දේසිය යවා වෙනත් අයෙකු මාර්ගයෙන් එම උපකරණ ලබාගෙන තම පෞද්ගලික පරිහරණයට ගනිමින් වංචා සිදු කරන බවට තොරතුරු අනවරණය වේ.

එමෙන්ම ආයතනයේ රාජකාරී සදහා ඇය විසින් දමිල නිලධාරීන් පමණක් පත් කර ගන්නා බවත් රාජකාරී කටයුතු සදහා ඇය හමුවීමට අවස්ථාව ලබාදෙන්නේ දමිල ජනතාවට පමණක් බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

එපමණක් නොව සිංහපුර වසමේ ජනතාවට ලැබීමට නියමිතව තිබූ නිවාස දෙකක් ඇයගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීම මත ඇයගේ ණැගනියට සහ ලගම හිතවතෙකුට ලබා දී තිබෙන බව ද වාර්තා වේ. මේ පිලිබද ජනතාව සහ නිලධාරීන් ඉහල බලධාරීන් දැනුවත් කල ද මේ දක්වා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *