තායිවාන හිටපු ජනපතිගේ චීන සංචාරයට අප්‍රසාදය

  • By editor
  • March 29, 2023
  • 0
  • 86 Views

තායිවානය හා චීනය අතර කාලයක සිට නොරිස්සුම්කාරී තත්වයක් පවතින බව කාටත් නොරහසකි. එවන් තත්වයක් තුළ තායිවානයේ හිටපු ජනපති මා යින්ග්-ජියෝව් චීනයේ සංචාරයක නිරත වී තිබේ.

එහිදි ඔහු විසින් සදහන් කර ඇත්තේ තායිවාන් සමුද්‍ර සංධිය දෙපස වාසය කරන සියලු දෙනා චීන බවත් ඔවුන්ගේ ආදි මුතුන් මිත්තන් එක බවත් ය. ඒ පිලිබද තායිවාන පාලක පක්ෂය සිය අප්‍රසාදය පල කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *