දයාසිරිගෙන් මෛත්‍රීට ලිපියක්

  • By editor
  • May 13, 2023
  • 0
  • 77 Views

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වර්තමාන ලේකම්වරයා වන දයාසිරි ජයසේකර විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පක්ෂ සභාපති වන මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ලිපියක් යොමුකර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක විසින් දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා හෙලා දකිමින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත යොමුකර ඇති ලිපියට පිළිතුරු ලිපියක් වශයෙන් එම ලිපිය යොමුකර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *