දයාසිරිව යවපු හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • September 8, 2023
  • 0
  • 292 Views

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහට සහය දැක්වීමට යෝජනාවක් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇතත් ඊට දයාසිරි ජයසේකර විරුද්ධ වීම නිසා ඔහුව පක්ෂයෙන් නෙරපීමට කටයුතු කර ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

දයාසිරි ජයසේකර විසින් ඒ වෙනුවට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනත් අපේක්ෂකයෙකුගේ නායකත්වයෙන් යුත් සන්ධානයක් සඳහා සහාය ලබා දිය යුතු බවයි.

කෙසෙවෙතත් දයාසිරි ජයසේකර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධුර දරන එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් යෝජනා කර ඇති බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහට සහය දක්වමින් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපාගේ නායකත්වය යටතේ නිමල් ලන්සා මහතා විසින් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින නව දේශපාලන සන්ධානය සමග ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවේ සිටින මන්ත්‍රීවරුන් සමීපව කටයුතු කරමින් සිටින බව ද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *