දර්ශන හඳුන්ගොඩ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

  • By editor
  • May 8, 2023
  • 0
  • 205 Views

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන විමර්ශන කටයුතුවලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සදහා සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයකු වන දර්ශන හඳුන්ගොඩ අද(08) උදෑසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබේ.  

පසුගිය දිනෙක ඔහුගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඒක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ විමර්ශන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔහු කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කළ පැමිණිල්ලකට අනුව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට ඔහු මෙලෙස කැඳවා ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *