දළදා පෙරහැරට ලයිට් දෙන්න ලංවිම කෝටියකට අධික මුදලක් ඉල්ලයි

  • By editor
  • July 15, 2023
  • 0
  • 92 Views

අගෝස්තු මස 21 වනදා සිට 31 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත දළදා මාලිගාවේ ඇසල පෙරහරට වැයවන විදුලිය සම්බන්ධයෙන් මිල ගණන් දන්වා ලිපියක් දියවඩන නිලමේ වෙත ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් යොමුකර තිබේ.

ඒ අනුව මාලිගා පරිශ්‍රය, සතර දේවාලය, පෙරහර වීදී සංචාරය කරන ප්‍රදේශ යන ස්ථාන වෙනුවෙන් අමතර විදුලි ආලෝකය සදහා 13299010.99 ක පිරිවැයක් යන බවත් එය ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙසත් දියවඩන නිලමේ වෙත දන්වා තිබේ.

එම ලිපිය පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *