දියවැඩියාවට තෙඹු කොළ කන අය බලන්නම ඕන ලිපියක්

  • By editor
  • September 6, 2023
  • 0
  • 246 Views

වර්තමානයේ බොහෝ අයට දක්නට ලැබෙන රෝගයක් තමයි දියවැඩියාව. ඉතින් මේ දියවැඩියාව සුවකරන්න, නැත්නම් පාලනය කරන්න ඖෂධ භාවිතා කරන ගමන් තමන්ගේ ආහාර වට්ටෝරුව වෙනස් කරනවා.

බොහෝ රෝගීන් දියවැඩියාව පාලනය කරන්න තෙබු කොළ ආහාරයට ගන්නවා. මෙන්න මේ තෙබු ගැන ජාතික පුවත්පතක වෛද්‍ය නන්දන දික්මාදුගොඩ තෙබු ආහාරයට ගැනීම ගැන නොදන්න කරුණු කිහිපයක් වාර්තා කර තිබුණෙ මෙන්න මෙහෙම.

මෙය සම්පූර්ණයෙන් වැරුදි මතයකි. තෙබු කොළ කෑවාම දියවැඩියාව සුවවෙනවා නම් දියවැඩියා රෝගයට දෙන ඖෂධ කිලෝවක් පමණ බිව්වොත් එය සුව වෙනවාදැයි අසන්නත් පුළුවන්. බටහිර ඖෂධ ගන්න ගමන් මෙවැනි ආහාර ගැනීමෙන් අනිසි විදිහට සීනි මට්ටම පහළ යනවා. අපේ ශරීරයේ සීනි මට්ටම ප්‍රශස්ත මට්ටමක තිබිය යුතුයි.
සීනි ඕනෑවට වඩා අඩුවීම හොඳ නෑ. සීනි මට්ටම අඩුම වුවහොත් මොළයට යන ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ වැටී සිහිය නොමැති වීමට හැකිය. එයින් මොළයට හානි විය හැකිය. රුධිර සීනි මට්ටම ඉහළ යාමට වඩා පහළ යාම දරුණුයි.

මෙවැනි කොළ වර්ග ආහාරයට ගැනීම කිසිසේත් අපට නිර්දේශ කරන්න බෑ. තෙබු කොළ පහකින් දහයකින් පහළ වැටෙන සීනි මට්ටම ගැන අපි දන්නේ නෑ. බටහිර ඖෂධවල නම් පෙත්තකින් අඩුවන ප්‍රමාණය අපි දන්නවා. රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය මැන බලා ඒ අනුව බෙහෙත් නියම කිරීමයි නිවැරුදි ක්‍රමය. එහෙයින් විවිධ කොළ වර්ග ආහාරයට නොගන්න. වෛද්‍ය උපදෙස් ගැනීමේදී නිසි වෛද්‍යවරයකුගෙන් පමණක් ලබාගැනීම සුදුසුයි. ලංකාවේ වෛද්‍යවරු හැර අනෙක් සියල්ලන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *