දිලිත්ගෙ කරමතින් ගෝඨා නැවත දේශපාලනයට

  • By editor
  • September 12, 2023
  • 0
  • 293 Views

මෙරට ජාතික පුවත්පතක් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නැවතත් දේශපාලනයට පිවිසීම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින බවට වාර්තා කර තිබේ.

පසුගිය දා දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති දිලිත් ජයවීර මවුබිම ජනතා පෙරමුණ පක්ෂ නායකත්වයට පත් වු අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට සහාය පළ කරමින් ඇති බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

දිලිත් ජයවීර විසින් එම නව පක්ෂය ට සාමාජිකයන් බඳවාගැනීමේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වියත්මග ව්‍යාපාරයට සමාන ව්‍යුහයක් ඇති කරමින් වෘත්තිකයන්, ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධ කර ගැනීම ආරම්භ කර ඇතැයිද සදහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *