දුප්පතාගේ වාසනාව ගණන් ගිහින්

  • By editor
  • June 19, 2023
  • 0
  • 84 Views

ජූලි මාසයේ සිට ලොතරැයිපතක මිල රුපියල් 40 දක්වා ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවෙයි.

කෙසේවෙතත් ලොතරැයි අලෙවිකරුවන්ගේ කොමිස් මුදල ඉහළ නැංවීමට එකඟවී නොමැති බව සමස්ත ලංකා ලොතරයි අලෙවි නියෝජිත සංගමය පවසයි.

කොමිස් මුදල ඉහළ නොදමන්නේ නම් ජූලි 7 වන දා සිට ලොතරැයි අලෙවියෙන් ඉවත්වන බව එහි ප්‍රධාන ලේකම් බී. එස්. එස්. මාරසිංහ සදහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *