දුම්රිය වර්ජකයින්ට වැඩ වරදින ලකුණු

  • By editor
  • September 13, 2023
  • 0
  • 247 Views

සේවයට වාර්තා නොකරන දුම්රිය සේවකයන් සේවය හැර ගියා සේ සලකන බව දුම්රිය ලොකොමොටිවු ඉංජිනේරුවන් වෙත විශේෂ නිවේදනය නිකුත් කරමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කර තිබේ.

සේවා උසස්වීම් ඇතුළු සේවා ගැටලු කීපයක් සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ඉල්ලමින් මේ වන විට ලොකොමෝටිවු ඉංජිනේරුවන් 87ක් වර්ජනයේ යෙදී සිටී.

දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *