දෙහිවල Soul beach හෝටලයේ අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවතට  

  • By editor
  • January 1, 2024
  • 0
  • 82 Views

ප්‍රධාන පෙළේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු වන දැනට විදේශ ගතව සිටින ශිරාන් බාසික් නැමැත්තාට අයත් දෙහිවල පොලිස් වසමේ පිහිටි Soul beach නැමැති හෝටලය අනවසර ඉදිකිරීමක් බවට හදුනාගෙන වෙරළ සංරක්ෂණ නිළධාරීන් විසින් පොලිස් නිළධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව අද දින එම හෝටලයේ සියලුම අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉවත්කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

මෙම අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමට යාමේදී එම හෝටලයේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු රජයේ නිළධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *