දේවගැති ජෙරම් වැඩ අල්ලයි – දේව මෙහෙයට ජනගගක්

  • By editor
  • January 14, 2024
  • 0
  • 167 Views

ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වී මේ වනවිට ඇපමත නිදහස් වී සිටින දේවගැති ජෙරොමි ප්‍රනාන්දු නැවතත් සිය දේවමෙහෙයන් ආරම්භ කරමින් සිටින ආකාරය ඔහුගේ මුහුණපොතට එක්කර තිබුණි.

ඇපමත නිදහස් වීමෙන් පසුව ඔහු විසින් පවත්වනු ලැබූ ප්‍රථම දේවමෙහෙය අද ආරම්භ කර ඇති අතර ඊට විශාල පිරිසක් එක්ව සිටීම විශේෂත්වයකි.

එම දේවමෙහෙය ඊස්ට් බෑන්ඩ් ඉරිදා ලෙස නම්කර තිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *