දේවගැති ජෙරොමි ඉන්න වාට්ටුවේ දුරකථන 33ක්

  • By editor
  • December 6, 2023
  • 0
  • 89 Views

බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු රඳවා සිටින වැලිකඩ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ වාට්ටුවල සිදු කළ හදිසි වැටලීමකදී ජංගම දුරකතන තොගයක් සොයාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ජී හා එච් වාට්ටුවල සිදුකළ මෙම වැටලීමේදී ජංගම දුරකතන 33ක් හා ඊට අදාළ සිම්පත් 35 ක් සොයාගෙන තිබේ.

මෙම භාණ්ඩ තොගේ සම්බන්ධයෙන් බන්දනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති අතර ඒවා වැඩි දුර පරීක්‍ෂණ සඳහා පොලිසියට භාරදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *