දේශපාලඥයන් ලබාගත් බැංකු ණය වලට වෙන දේ

  • By editor
  • May 17, 2023
  • 0
  • 89 Views

රාජ්‍ය බැංකුවලින් දේශපාලඥයන් විසින් ලබාගත් විශාල ණය මුදල් කප්පාදු කිරීමට සූදානම් වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චරිත හේරත් සඳහන් කරයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන ණය වැඩසටහන අනුව දේශීය ණය පත විවෘත කිරීමේ කටයුත්ත යටතේ මෙම කටයුතත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඔහු සදහන් කළේය.

නොගෙවන ණය යටතේ දේශපාලනඥයන්ගේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් ලබා ගෙන ඇති ණය මුදල් කපා හැරීමට ඇතැමුන් මෙසේ සූදානම් වෙමින් සිටින බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ නිසාම මෙම ණය අය කර ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සෑදිය යුතු බව ද හෙතෙම කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *