දේශබන්දුගේ බිරිඳට ලැබුණ තනතුර 

  • By editor
  • January 4, 2024
  • 0
  • 206 Views

පොලිස් පවුල් සුබසාධක සංගමයේ හා පොලිස් සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිනිය ලෙස වැඩ බලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ බිරිඳ වන අනුරාධා උමයංගනී විජයවර්ධන මහත්මිය පත්කර තිබේ.

කොළඹ 05 ප්‍රදේශයේ පිහිටි පොලිස් පවුල් සුභ සාධක සංගමයේ කාර්යාලයේදී ඇය සිය තනතුරේ වැඩ බාරගෙන ඇත. 

මෙම සංගමයේ සභාපතිත්වය සංගමයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව තත්කාලීන පොලිස්පතිවරයාගේ බිරිඳ වෙත හිමි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *