දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ජනපති කාර්යාලයට –  මාස තුනකට වැඩ බලන පොලිස්පති 

  • By editor
  • November 29, 2023
  • 0
  • 119 Views

වැඩබලන පොලිස්පති ලෙස ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මාස තුනක කාලයක් සදහා ඒ මහතා පත් කෙරෙන අතර මේ වනවිට අදාළ පත්වීම් ලිපිය ලබාගැනීමට දේශබන්දු මහතා ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ගොස් සිටින බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

හිටපු පොලිස්පති C.D වික්‍රමරත්න මහතා පසුගිය දා විශ්‍රාම ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ වනතෙක් පොලිස්පතිවරයෙක් පත් නොකෙරුණි. එම නිසා මේ වනතෙක් ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පරිපාලන විසින් එම කටයුතු අධීක්ෂණය කළ අතර පළාත් නවයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරැන් විසින් ඒවායේ පරිපාලන කටයුතු සිදුකරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *