නත්තලට එකතු වෙන අලුත් බදු

  • By editor
  • December 2, 2023
  • 0
  • 99 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක් සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමට පියවර ගෙන ඇත. 

මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙස ලැබී ඇති බලතල අනුව ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම බදු පැනවීම සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව බටර්, යෝගට්, රට ඉඳි, වියළි සහ නැවුම් මිදි, ඇපල්, මාළු, ලොකු ළූණු ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයකට එම බදු පැනවීම අදාළ වේ.

එම බදු පැනවීම පහත පරිදි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *