නවක වධයට තිත

  • By editor
  • September 19, 2023
  • 0
  • 71 Views

මෙරට සරසවි පද්ධතිය තුළින් නවක වදය ඉවත් කිරීම සඳහා නවක වධ විරෝධී ජාතික කමිටුවක් පිහිටුවා ඇති බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමති සුරේන් රාඝවන් සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව එම සංගමයට ජනාධිපති, අගමැති, මානව හිමිකම් කොමිසම, පොලිස්පති, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම, උපකුලපති සංගමය නියෝජිතයන් ඇතුළත් කර ඇත.

නවක වද සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් උපකුලපති ගේ සිට පහළම කාර්යමණ්ඩල සේවකයා දක්වා වගකිය යුතු බවද විශ්වවිද්‍යාල පද්දතිය තුලින් කෙසේ හෝ මෙම නවක වදය තුරන් කළ යුතු බවද හෙතෙම කියා සිටී.

එමෙන්ම ඕනෑම සරසවිය නවක වද සිද්ධියක් පිළිබඳව වහා දැනුම් දීම සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන සේවාවක් ද හඳුන්වා දී ඇති බවද හෙතෙම පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *