නවගමුව පත්තිනි දේවාලයේ පිංකැට සීල් තබලා

  • By editor
  • September 21, 2023
  • 0
  • 250 Views

විගණකාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත නවගමුව පත්තිනි දේවාලයේ සහ නවගමුව ශ්‍රී සුගතබිම්බාරාම පුරාණ විහාරයේ සියලුම පිං කැටවලට මුද්‍රා තබා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙලෙස එම පිං කැටවලට මුද්‍රා තබා ඇත.

නවගමුව පත්තිනි දේවාලයේ දායක සභාවේ සම උප සභාපති චන්ද්‍රසේන පලිහේන පවසන්නේ විගණකාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මෙලෙස මුද්‍රා තැබු බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තහවුරු කළ බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *