නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙන්න

  • By editor
  • March 31, 2024
  • 0
  • 52 Views

අද මධ්‍යම රාත්‍රයේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් හා සුදු ඩීසල් පවතින මිල ගණන් වල පවතිද්දී අනෙක් සෙසු සියලු ඉන්ධන වර්ගවල මිල පහත දමා ඇත.

ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගම හා සිනොපෙක් සමාගමද මෙම මිල ගණන්වලට සමගාමීව මිල සංශෝධනයන් ක්‍රියාත්මක  කරයි.

නව මිල ගණන් පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *