නව වසරේ පාර්ලිමේන්තුවට විපක්ෂය කළු ඇදුමෙන්

  • By editor
  • January 9, 2024
  • 0
  • 87 Views

2024 වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු සභා වාරය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද ආරම්භ වුණි.

කෙසෙවෙතත් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කළු ඇඳුමින් සැරසී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිටි අයුරුද දක්නට ලැබීම විශේෂත්වයකි.

වැට් බදු ඉහළ නැංවීමට විරෝධය පළ කරමින් ඔවුන් මෙලෙස පැමිණ ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *