නාමල්ගේ විදුලි බිලට සනත් නිශාන්ත කර ගහයි

  • By editor
  • August 12, 2023
  • 0
  • 232 Views

අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත විසින් නාමල් රාජපක්ෂගේ විදුලි බිල ගෙවීමට සූදානම් බව සදහන් කර තිබේ.

දේශපාලන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු සදහන් කළේ එම ලක්ෂ 25 ක මුදල තමා ගෙවීමට සූදානම් බවයි.

කෙසෙවෙතත් නාමල් රාපපක්ෂ හෝ මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් ඉල්ලීමක් කළොත් පමණක් මෙම මුදල තමාගේ පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවීමට සූදානම් බවයි ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *