නිදහස් දිනය සමරන්න රාජ්‍ය ආයතන විදුලි ආලෝකයෙන් අලංකාර කරන්න චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කෙරේ

  • By editor
  • January 19, 2024
  • 0
  • 94 Views

76 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල විශේෂ අවස්ථාවක් සේ සලකා රාජ්‍ය ආයතන ගොඩනැගිලි විදුලි ආලෝකයෙන් අලංකරණය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පෙබරවාරි (03), (04) වනදා රාජ්‍ය ආයතන ගොඩනැගිලි විදුලියෙන් අලංකරණය කරන ලෙසට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් මගින් රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

වත්මන් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සුදුසු අයුරින් විදුලි බල්බ දල්වන ලෙසත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් යටතේ ඇති සියලු ආයතන දැනුවත් කරන ලෙසද රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට චක්‍රලේඛය මගින් දැනුම්දී තිබේ.

නිදහස් දින සමරු උළෙල පෙබරවාරි (01) සිට (07) වනදා දක්වා පුරා සතියක් සියලුම රජයේ ආයතන ගොඩනැගිලි වල ජාතික කොඩිය ඔසවන ලෙසද එම චක්‍රලේඛය මගින් වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *