නිර්වින්දන ඖෂධ ලක්ෂයකට වඩා ඉවත් කරලා

  • By editor
  • May 12, 2023
  • 0
  • 98 Views

සැත්කම් සදහා භාජනය කරනු ලබන රෝගීන් නිර්වින්දනය කිරීම සදහා භාවිතා කරන ඖෂධ කුප්පි ලක්ෂයකට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර තිබේ.

එම ඖෂධය භාවිතා කිරීමෙන් පසුව රෝගීන්ට විවිධ ආසාත්මිකතා ඇති වූ බවට ගම්පහ මහ රෝහල ඇතුළු තවත් රෝහල් පහකින් ලැබුණු පැමිණිලි මත මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

මෙම එන්නත් සාම්පල මේ වනවිට අධිකාරියේ පරීක්ෂණාගාරය වෙත යොමුකර තිබේ.

ඉන්දියාවේ පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් මෙම එන්නත් ආනයනය කර ඇති අතර ඒ සදහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ වි.වෛද්‍යවරුන්ගේ කමිටුවේ ද නිර්දේශය ලැබී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *