නිවාස ලක්ෂ 12ක ට රතු බිල් – ලක්ෂ 08ක් කළුවරේ 

  • By editor
  • December 3, 2023
  • 0
  • 61 Views

නිසි පරිදි විදුලි බිල් නොගෙවීම නිසා මේ වසරේ මෙතෙක් නිවාස ලක්ෂ අටකට ආසන්න ප්‍රමාණයක විදුලිය සැපයුම විසන්ධි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එසේම තවත් නිවාස ලක්ෂ 12කට පමණ රතු බිල් යවා ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ. 

විදුලිය ගාස්තු මේ වසරේ අවස්ථා දෙකකදී ඉහළ යෑම නිසා බොහෝ දෙනාට සිය විදුලි බිල් ගෙවීමට නොහැකිව තිබේ.

කෙසෙවෙතත් විදුලි බිල්පත් නිසි වේලාවට නොගෙවීම හේතුවෙන් විදුලිය විසන්ධි කිරීම ඉදිරියේදී තවත් ඉහළ යා හැකි බව විදුලි බල මණ්ඩල නිලධාරීන් පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *