නෙස්ලේ ලංකා කොටස් වෙළෙදපලෙන් ඉවතට

  • By editor
  • May 7, 2023
  • 0
  • 74 Views

නෙස්ලේ ලංකා සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෙන් ඉවත්වන බව දැනුම් දී තිබේ.

පසුගිය තුන් වන දා කොළඹ කොටස් වෙළඳපළට ලිපියක් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් සමාගමේ නීති ලේකම්වරයා මේ බව දැනුම් දී ඇත.

එම සමාගමේ මෙරට කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ද සඳහන් කරන්නේ තම සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඉවත්වන බවයි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා සමාගම පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස මෙරට තුල මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *