පනත උල්ලංඝනය කළ දුඹුරු සීනි සමාගම දඩ මුදල ගෙවා අවසන්

  • By editor
  • May 10, 2023
  • 0
  • 85 Views

රේගු ආඥාපනත සහ ආනයන අපනයන පාලන පනත උල්ලංඝණය කරමින් දුඹුරු සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 607.5ක් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමේ සිද්ධියේ වරදකාර සමාගම ඊට අදාළ දඩ මුදල සම්පූර්ණයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත බැර කර ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සදහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ දඩ මුදල ලෙස රුපියල් මිලියන 160ක මුදලක් බැර කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රේගු නඩු අංක ඵ්CAඪ්/2023/0001/CCR/0006 යටතේ නඩු පවරා තිබුණි.

එහි තීන්දුව ප්‍රකාරව අදාළ දඩ මුදල නියමිත පරිදි ගෙවා දැමීමට සමාගම කටයුතු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත.

ආනයනය සීමා කර ඇති දුඹුරු සිනී, සුදු සීනි බව පවසමින් ආනයනය කර තිබිය දී පසුගිය ජනවාරි මස 09 වනදා රේගු නිලධාරීන් විසින් සොයා ගනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *