පන්සල්, දේවාල වල පිංකැට සීල් තියන්න – වනවාසී රාහුල හිමි

  • By editor
  • September 25, 2023
  • 0
  • 124 Views

මෙරට සියලුම විහාරස්ථාන හා දේවාලවල පින් කැටවලට වහාම රජය විසින් සීල් තැබිය යුතු යයි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

ජාතික නාමල් උයනේ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමියන් විසින් රජයෙන් එම ඉල්ලීම සිදුකර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මේ පිළිබඳව වහාම පියවර ගත යුතු බවත් විගණකාධිපතිවරයා හා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව විහාර හා දේවාලවලට ලැබෙන ආධාර විනිවිදභාවයකින් විගණනයක් සිදු කළ යුතු බව ද උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් කියා සිටිති.

විහාරස්ථානවල නායක හිමිවරුන් නොව ආධාර හා පිං කැට පාලනය කරන්නේ එහි සිටින ආරක්ෂක නිලධාරීන්, රියැදුරන්, කාන්තාවන් විසින් බවත් එම සියලු මුදල් පුද්ගලික පරිහරණයට ගැනීම ජාතික අපරාධයක් බවත් උන්වහන්සේ කියා සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *