පනින රිලවුන්ට චීනයට ඉනිමං

  • By editor
  • April 12, 2023
  • 0
  • 168 Views

චීනයේ සත්වෝද්‍යාන සඳහා ලංකාවේ රිලවුන් ලබා දෙන ලෙස චීන රජයේ නියෝජිත පිරිසක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඒ අනූව රිලවුන් ලක්ෂයක් පළමු අදියර යටතේ ලබා දීම සඳහා විශේෂ සාකච්ඡාවක් බත්තරමුල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති එම සාකච්ඡාවට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් නිලධාරීහු සහභාගී වූ අතර රිලවුන් ලබාදීම සදහා පවතින නීතිමය තත්වය පිලිබද සොයා බලා කටයුතු කරන ලෙසද අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ව දැනුවත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *