පරිසර ඇමති ධූරය හිමි වූ කෙනා මෙන්න

  • By editor
  • October 13, 2023
  • 0
  • 176 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පරිසර අමාත්‍ය ධුරය තමන් යටතට පවරාගනිමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

හිටපු පරිසර අමාත්‍ය නසීර් අහමඩ්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය අධිකරණ නියෝගය මත අහෝසි වීමත් සමග පරිසර ඇමති ධුරයද පුරප්පාඩු වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නසීර් අහමඩ් මහතාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පිළිගැනීමත් සමග ඔහු දරන ලද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වීමත් සමග අමාත්‍ය ධූරයද පුරප්පාඩු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *