පලාත් පාලන චන්දයේ මුද්‍රණ කටයුතු නවතයි

  • By editor
  • April 13, 2023
  • 0
  • 113 Views

මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රමාණවත් මුදල් ලබානොදීම හේතුවෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ මුද්‍රණ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම තාවකාලිකව නතර කර තිබේ.

කෙසේවෙතත් පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා සහ අනෙක් ලියකියවිලි රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් මේ වන විට මුද්‍රණය කර ඇති අතර ඒ සදහා රුපියල් කෝටි පහකට අධික මුදලක් වැය වී ඇති බවත් ඊට අදාළ ගෙවීම් මේ දක්වා මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ලබාදී නොමැති බව සඳහන් කරයි.

වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ මේ හේතුවෙන් රජයේ මුද්‍රණාලයේ සේවකයින් 200කට වැඩි පිරිසකට දීමනා ලබාදීමට නොහැකි වී ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *