පළාත් පාලන නාමයෝජනා අවලංගුයි!!

  • By editor
  • June 10, 2023
  • 0
  • 193 Views

පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා කැඳවා ඇති නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇත.

අග‍්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කාරක සභාවේ දී මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වී ඇත.

දිගින් දිගටම පළාත්පාලන මැතිවරණය කල් යමින් පවතින බවත් එය පැවැත්වෙන ලකුණක් හෝ දක්නට නොලැබෙන බැවින් නාමයෝජනා අවලංගු කර මැතිවරණය කැඳවූ පසු නැවත නාම යෝජනා කැදවීම වඩා සුදුසු බව ඊට සහභාගි වූ පක්ෂ විපක්ශ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරු පෙන්වාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *