ප්‍රමිතියෙන් තොර අක්ෂි කාච භාරගන්න ලොක්කෝ දෙදෙනෙකුගෙන් බලපෑම්

  • By editor
  • February 26, 2024
  • 0
  • 85 Views

නියමිත ප්‍රමිතියකින් තොර අක්ෂි කාච දස දහසක තොගයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයට භාරගන්නා ලෙසට ප්‍රධානීන් දෙදෙනකු වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ නිලධාරීන්ට බලපෑම් කර ඇතිබව ජාතික පුවත්පතක වාර්තා කර ඇත.

දිවයිනපුරා රෝහල්වල අක්ෂි කාච හිඟයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයම මේ වනවිට පිළිගෙන තිබෙන බවත් ඒ සඳහා අක්ෂි කාච දස දහසක තොගයක් වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයට ලැබී ඇති අතර ඒවා නියමිත පිරිවිතරයන්ගෙන් නොවන නිසා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා කර තිබේ.

අක්ෂි කාච තොගය ගෙන්වා ඇති සමාගමද ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සමාගමකි. මේ පිළිබඳ වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ නිලධාරීන් සෞඛ්‍ය ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දුන් අවස්ථාවේ ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මෙම තොගය ලබාගන්නා ලෙසයි.

මේ පිළිබඳව වෛද්‍ය සැපයුම් ඒකකයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරියගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ දිවයිනපුරා කිසිදු රෝහලක අක්ෂි කාච නොමැති බවයි. එසේම එමනිසා අක්ෂි කාච තොගයක් ලැබී ඇතත් ඒවා නියමිත පිරිවිතරයන්ට නොමැති බව ප්‍රකාශ කරමින් නිලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් මේ පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *